Wstecz

Kilka faktów z historii wsi

Menu

Podobno we wsi Kunštát i jej okolicy stał w dawnych czasach podobno „jakiś zamek". W XIII wieku wznosił się rzekomo na wzgórzu o nazwie Homole drewniany Wroni zamek (Krähenburg). Zamek ten rzekomo został zbudowany w okresie panowania Przemysława Otokara II. Wieś (podano miejscowość) , która znajdowała się pod zamkiem, obecnie leży bardziej na wschód. W zachowanych spisach kronikarza Kreusela z Neratova podano: „Wieś Kunštát została odbudowana po zniszczeniach z 1572 roku".

Osadnictwo na terenie Orlické Záhoří, którego nazwa pochodzi z 1951 roku jest związane z działalnością szklarzy i drwali w Górach Orlickich z lat 1590 - 1600. Dawniej samodzielne a później mianowane wsie należały do trzech majątków ziemskich: opočenskiego, do którego należały wsie Trčkov, solnickiego, do którego należały wsie Bedřichovka, Jadrná i Zelenka, oraz rychnowskiego ze wsiami Kunštát i Černá Voda.

Najsłynniejszym zachowanym zabytkiem jest znajdująca się w miejscowej kostnicy płyta nagrobna słynnego szklarza Johanna II. Friedricha z kłodzkiego Hausdorfu, urodzonego zgodnie z dostępnymi źródłami w latach 1567 - 1573, Który żył 68 lat. W 1614 roku  otrzymał najstarszy osobisty przywilej dla mistrza szklarstwa w regionie Gór Orlickich. Na prawym brzegu rzeki Dzika Orlica zbudował hutę szkła, która stała się podstawą późniejszej wsi Friedrichswald, a od 1928 roku jej oficjalna nazwa brzmi Bedřichovka.

Pierwsza wzmianka o wsi Kunštát, obecnie Zagórze Orlickie pochodzi z 1623 roku i zawarto w niej spis mienia należącego do właściciela folwarku Svinné Karla z Vlkanova oraz części posiadłości solnickiej oraz mienia wsi Kunštát inaczej Vracov.

Nad wsią Orlické Záhoří góruje późnobarokowy kościół św. Jana Chrzciciela z lat 1754 - 1763, stojący w miejscu dawnego drewnianego kościółka z 1612 roku.

Obecnie oprócz nabożeństw w kościele odbywają się również imprezy kulturalne i wystawowe oraz mieści się w nim stała wystawa poświęcona słynnemu barokowemu malarzowi szkła i porcelany Ignacemu Preisslerowi (1676 - 1741) oraz sztuce szklarskiej. W 2006 roku przy kościele dokonano uroczystego odsłonięcia płyty pamiątkowej ku czci artysty, przypominającej jego życie i dzieło w Kunsztacie w majątku hrabiostwa Kolowrat Liebsteinskich w Czechach Wschodnich. Od 2007 roku kościól św. Jana Chrzciciela jest własnością wsi.

We wrześniu1779 Kunštát odwiedził sam cesarz Józef II., który w trakcie jednej ze swoich podróży inspekcyjnych przez Kunštát kosił owies na polu rolnika Nutza. Odnowiony w 1996 roku pomnik przypomina miejsce, w którym cesarz kosił owies.